Afyonkarahisar Sanayicileri ve İşadamları Derneği (AFSİAD) üyelerinin yoğun katılımı ile aylık istişare toplantısını Akrones Termal Otel de yaptı.

AFSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin ŞEHİTOĞLU üyelerimize yaptığı  konuşmasında “ÜRETMEDEN TÜKETMEYECEGİZ “DEDİ

Afyonkarahisar Sanayicileri ve İşadamları Derneğimizin  Değerli Üyeleri

Kıymetli Basın Mensupları; Aralık ayı istişare toplantımıza hepiniz hoşgeldiniz.

Öncelikle şunu ifade etmeliyim ki 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra bu güne kadar genel katılımlı toplantılarımızı OHAL nedeniyle yapamadık ancak ,bu güne kadar AFSİAD’ın kurumsal temsili anlamında hiç bir aksaklık ve kesintiye uğramadan tüm vecibelerimizi ziyadesiyle yerine getirmeye gayret ettik.

Türkiye’nin içinden geçtiği o zorlu günlerde İlimizde en etkin ve en önde gelen STK lar içerisinde olduk. Bununla ilgili o dönemde Sn. Başbakanımız olmak üzere, İçişleri Bakanlığı nezdinde  Valiliğimiz ve Dernekler Müdürlüğümüz tarafından da gayretlerimiz ve her türlü katkılarımız teşekkür mesajları ile  takdirle karşılanmıştır. Bu sizlerin vatanına milletine devletine bağlılığından kaynaklı bir gücün etkisidir. Her ne siyasi fikirde olursak olalım meşru hükümetin yanında olduğumuzu ve seçimlerle demokratik hakların milletin iradesinde kayıtsız şartsız kalmasının yanında olmaya devam edeceğimizi  her üyemiz  duruşuyla bir daha göstermiştir. Bu sıkıntılı dönemde birlik ve beraberlik içerisinde olgunlukla hareket etmenizden dolayı  hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi bir daha ifade etmek isterim.

Değerli Dostlar,

Bildiğiniz gibi 24 Haziran seçimleri sonrası Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçtik.İlimizden Milletvekili olarak seçilen birbirinden değerli 6 milletvekilimize de eş değer bir yakınlıkta görevlerinde başarılarla dolu bir dönem diliyoruz.

Afyonkarahisar’ın ekonomik-sosyal-kültürel açıdan her türlü gelişimine katkımız artarak sürecektir . Her türlü kurum-kuruluşla olan ilişkilerimizde bu güne kadar olduğu gibi bu günden sonra da uyum içinde memleketimiz için çalışmaya devam edeceğiz.

AFSİAD biliyorsunuz ki İlimizde faaliyet gösteren gönüllülük esasına dayalı çalışan en köklü  en eski STK’dır.

27 yıldır kesintisiz çalışmalarına devam eden derneğimiz gün geçtikçe de çeşitli kurum-kuruluşlarla birlikteliklerini resmileştirmeye devam etmektedir.

*ABİGEM (Avrupa Birliği iş Geliştimre Merkezi) Ortaklarından ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak temsil edilmekteyiz.

*ZAFER KALKINMA AJANSI Yönetim Kurulunda paydaşlardan birisiyiz.

*ZAFER TEKNOPARK (Afyon Uşak Zafer Teknoloji Bölgesi) Ortaklarından ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak temsil edilmekteyiz.

*EGEV (Ege  Ekonomiyi Geliştirme Vakfı) Mütevelli Heyeti Üyesi olarak Derneğimiz temsil görüyor.

Bu kurum ve kuruluşların her birisinde görevli yönetim kurulu üyelerimiz toplantılar ve etkinliklerde derneğimizi en üst seviyede temsil etmeye devam ediyorlar. Sizlerin huzurunda Yönetim Kurulu üyelerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Değerli Dostlar;

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz son 4/5 aylık süreçte ülkemiz ekonomik olarak bir belirsizliğe doğru sürüklenirken gözle görünür bir toparlanma yaşamaktayız. Ancak Döviz kurunun birden bire çok yüksek seviyelerde seyretmesinden kaynaklı buna bağlı olarak bir çok olumsuz durum yaşamaya da  devam etmekteyiz. Ekonomi durma noktasına geldiği gibi nakit sermaye akışı da durma noktasındadır.

Bugünlerde açıklanan Kasım ayı enflasyon oranı da bizi destekler mahiyettedir. Kasım Ayında TÜFE 1,44  -ÜFE 2.53 oranında düşme göstererek Yıllık enflasyon % 21,62 ye geriledi.

Dövizdeki olumsuz hareketlilik enflasyonu tetiklemiştir. Yüksek faiz dönemi oluşmuştur. Bu olumsuzluklar ekonomimize derin bir yara vermiştir. Tabi bu durum bir anda düzeltilemeyecektir. Sizlerle bir istatistik paylaşarak   önemli bir konuya dikkatinizi çekmek isterim.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), bu yılın kasım ayına ilişkin ihracat rakamlarını açıkladı.

Kasım ayı ihracat verilerine göre kasımda ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 artışla 15,5 milyar dolara yükseldi. Böylece 2013 yılı kasım ayında gerçekleştirilen 14,2 milyar dolarlık ihracat rakamının üzerine çıkılarak tarihteki en yüksek kasım ayı ihracatına ulaşıldı. Son 12 aylık dönemde ise ihracat yüzde 7,8 artışla 168,1 milyar dolar oldu. İlk 11 ayda ihracat yüzde 7,7 artışla 154,2 milyar dolara çıktı.(Afyonkarahisar İlimiz ihracatı ise Türkiye ortalamasının üzerinde %10,4 artış göstermiş olup 314 milyon yüz bin Amerikan doları olmuştur.)kasım ayında, 2018 yılı ekim ve mart aylarından sonra, tüm zamanların en yüksek üçüncü aylık ihracatı gerçekleşti.

Kasım ayında ithalat ise 16,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Buna göre ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 96,3 olurken, bu oranda geçen ekim ayının ardından en yüksek ikinci değerine ulaşıldı.

Demek oluyor ki ülkemizin ekonomik anlamda yükselişi ancak ve ancak üretim ve ihracat ile gerçekleşecektir. Bizler de yıllardır hep üretime dayalı ihracata dayalı bir ekonomik program istedik.

Dikkatinizi çekmek istediğim esas konu ise ithalat kontrol altına alınırsa bu istatistik den de anlaşılacağı üzere cari açık da kontrol altına alınacaktır. İthalatı kontrol altına almak sadece devletin değil; esasında toplumun tüketim anlayışının değişmesi ile bir toplumsal seferberlik bilinciyle gerçekleşebilir. Bu konu bizim önceliğimiz olmalıdır.

Şöyle bir yorum yapmak gerekirse son aylardaki döviz kurundaki afaki artış ithalat ürünlerinin yurt dışından satın alınmasını bir bakıma engelledi, yani ithalatçı böyle yüksek maliyetlerle yurt içine getireceği ürün ve hizmetleri çok yüksek fiyatlandırmalar ile satamayacağını düşündü veya rekabet piyasasında bir yer edinemeyeceğini gözlemledi. Bunun için sadece ihtiyaca yönelik ithalat gerçekleştirildi.

Bizlere de bu anlamda büyük bir sorumluluk hatta görev düşmektedir. Her platformda yıllardır söylediğimiz bir söylem var “üretmeden tüketmeyeceğiz.” Lüks tüketim savurganlığından uzak durmak zorundayız.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ile hızlı adımlarla istikrarlı yönetim anlayışı ile yapısal reformların çok ivedi hayata geçirilmesi sağlanmalıdır ki biz sanayici ve işadamları bu olumsuz dönemi daha hızlı atlatabilelim.

Bizlerin idarecilerimize Ekonomik anlamda 10 maddelik önerimiz olacak. Tabi bu önerilerin haricinde bir takım farklı konularda da sıkıntılarımız devam etmektedir. Acilen çözüm bulunması gereken ANA konu başlıklarından oluşan bu önerilerimizin ilgili devlet adamları ve bürokratlar tarafından dikkate alınmasını ümit ediyoruz.

10 MADDELİK EKONOMİDE ÖNERİLERİMİZ

1- Enflasyona etki etmeyecek şekilde iç piyasa canlandırılmalı ve alınacak tedbirler ile büyümeye katkısı sağlanmalıdır.

2- Yüksek kur dönemi ard arda gelen üretici fiyatlarının artış zamları acilen geri çekilmeli veya çektirilmelidir ve bu olumsuz durumu kötü niyetle fırsata çevirenler saptanıp en ağır ticari yaptırımlarla cezalandırılmalıdır.

3- Yerli ve yabancı yatırımcılara güven içinde yatırım yapabilecekleri mesajlar verilmelidir. Merkezi bürokrasinin engelleri tamamen kaldırılmalıdır.

4- 2023 hedefleri vizyonu ve Orta Vadeli Program yeniden gözden geçirilmelidir.

5-Teşvik sistemi tamamen yeniden düzenlenmeli ve Teşvik edilecek sektörler belirlenirken ihracat potansiyelleri dikkate alınmalıdır. Ayrıca Ar-Ge ve inovasyonu  benimseyen  firmalar ile  katma değer taşıyan endüstriyel  ürünleri üreten  firmalara  özel  destek  verilmeli  ve  bu  firmaların oluşturulması için özel  bir  ofis kurulmalıdır.

6-Yeniden sanayileşme tartışılmalı ve İthalatı ikame edecek ve ihracatı arttıracak dev tesisler kurulmalıdır. Bilhassa ara malı ,yarı  mamül ithalatı olan emtia ve mallar için ülkemizde üretimin sağlanacağı teşvik edecek özel önlemler acilen alınmalıdır.

İthalat yapılan mal ve hizmetler takip altına alınmalı ve Lüks tüketim ile ilgili önlemler artırılmalıdır.

7-İhracatta teknolojik ürünlerin yoğunluğu arttırılmalıdır. Özellikle genelde  ihracatçı sayısının artırılmasının sağlanması için bir dizi planlamalar devlet eliyle acilen yapılmalıdır.

8-Kalkınma Planı’ndaki Öncelikli Dönüşüm Programları ve Eylem Planları hızla hayata geçirilmelidir. Hedef ihracatı sürekli ve kalıcı olarak artırmak olmalıdır.

9-Bölgesel kalkınma ajanslarında özel sektörün ağırlığı arttırılmalı, statüsü değişmelidir.

10-Mesleki eğitime özel önem verilmeli, mesleki okullar teknoloji ve girişimcilik bazlı yeniden düzenlenmelidir.

TÜRKIYE`NİN REKABET EDEBİLİR ŞARTLARDA MALİYETLENDİRME YAPABİLİRSE DÜNYA PAZARLARINDAKİ DARALMAYA RAĞMEN DIŞ SATIMINI BÜYÜTEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ. BU SON DÖNEMDEKİ ÜRETİCİ FİYATLARININ ARTIŞ ZAMLARININ  GERİ ÇEKİLMESİYLE SAĞLANABİLİR.TÜRK İHRACATCISI VE İHRACATA DÖNÜK ÜRETİM YAPAN MUTEŞEBBİSİ, KRİZLERE BAĞIŞIKLI HALE GELDİ. BİZİM İCİN BUNU AVANTAJA DÖNÜSTÜRMENİN YOLU HÜKÜMETİN ALACAĞI KARARLARA BAĞLI OLDUĞUNU HATIRLATMAK İSTERİM.

DÜNYADA SAVAŞ OLABILIR. AMA, TÜRKİYE`NİN DE KENDI SAVAŞI VAR. TÜRK İNSANI İŞ VE AŞI IÇIN SAVAŞIYOR. BU SAVAŞIN ŞU ANDA TEK SAĞLAM CEPHESİ İSE İHRACAT VE  İHRACATA DÖNÜK ÜRETİMDİR. TÜRKIYE, TÜM SIKINTILARINI ÜRETIM VE İHRACAT İLE AŞABİLİR. ARTIK, TÜRKİYE`NİN İKİNCİ BİR ALTERNATİFİ KALMADIĞINI GÖRMEKTEYİZ.

Ekonomik sıçrama, ekonomik dönüşüm, reel ekonomi ve ihracat yeniden ülkemizin ana gündemi haline gelmeli. Net ihracatın büyümeye katkısı sürekli bir şekilde pozitif olmalı. İhracatımızı ve üretim sekörlerini büyümeye pozitif katkı yapabilecek düzeylere getirebilmek ve 2023 hedeflerimize ulaşabilmek için yüksek katma değerli ürünlere odaklanmalıyız aynı anda da bilhassa yetişmiş teknik ara eleman eğitimi konusuna da çok önem vermeliyiz.

Değerli dostlar,

Söylenecek çok daha önemli konular olabilir, bunları bizlere ulaştırmanızla gereken faydayı sağlamak için mücadele edeceğimizden emin olabilirsiniz. Ekonomimizin bunca sıkıntılı yönlerine rağmen inadına üretim istihdam diyen sizler mücadeleniz ile ilimiz ekonomisi ve ülke ekonomisi ayakta kalmaya devam edecektir.

Bu vesile ile sözlerimin sonunda Şahsım ve yönetim kurulu adına Katılımınız ve destekleriniz için Hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi bir daha bildirir saygılar sunarım.

Başkan Hüseyin ŞEHİTOĞLU’nun konuşmasının ardından derneğe yeni katılan üyelere plaket ve rozet takdimi yapılmıştır.