turkeli 15.2

turkeli 15.

Afyonkarahisar Sanayicileri ve İşadamları Derneği her ay düzenlemiş olduğu toplantılarına dün akşam da devam etti.

Toplantıya Afyon Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Zafer Teknopark) Genel Müdürü Doç. Dr. Tuğrul Kandemir
konuk oldu.

Anemon Otel’de gerçekleşen İstişare toplantısının konuğu Afyon Kocatepe Üniversitesi önderliğinde kurulan ve AFSIAD’IN da ortak
olduğu Teknopark Anonim Şirketi Genel Müdürü Doçent Doktor Tuğrul Kandemir oldu.
AFSİAD Teknopark’a hissedar oldu
Gecenin açılış konuşmasını AFSIAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Şehitoğlu yaptı. Şehitoğlu,
Afyonkarahisar Sanayici ve İşadamları olarak Teknopark diye adlandırılan yeni oluşumun içerisinde olmaktan şahsım ve yönetim kurulu adına
ve üyelerimiz adına duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Esasında bu Teknopark’ın şirket adımları daha önceki yıllarda atılmış son noktaya
gelmemişti. Sağ olsun Tuğrul hocamız vasıtasıyla ve Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Mustafa Solak’ın vasıtasıyla AFSİAD’ı da şirket tüzüğüne
yerleştirerek hissedar olduk. Dolayısıyla AFSİAD’ın hissedarı olduğu bu şirketin doğal olarak üyeleri de ortak olmuş oldu. Bu yeni oluşumun
çok üzerinde duruyoruz. Hepinize çok ciddi faydalar getireceğine inanıyoruz. Bölgemize Afyon ilimize katkısını bekliyoruz. Hepimize hayırlı
uğurlu olsun” dedi.
AFSİAD’ üyelerine Teknopark’ın avantajları anlatıldı
Kuruluş amacı, daha bağımsız bir ülke olmak olan Afyon-Uşak-Kütahya Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi, AFSİAD’ın aylık değerlendirme toplantısının
konusuydu. Toplantının konuğu olan Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Tuğrul Kandemir, teknoparka katılımın şartlarını anlattı, firmaları davet etti.
“Amacı, bağımsız bir ülke olmak”
Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Tuğrul Kandemir ise Teknoparkların; Üniversite-Sanayi-Devlet işbirliği ile teknolojik gelişimin hızlanmasını, AR-GE,
İnovasyon ve Girişimcilik alanlarında ulusal bilinç oluşmasını, kümelenmenin getirdiği avantajlar sayesinde sinerji oluşmasını temin edeceğini anlattı.
Kandemir, “Biraz geç kalınmış olmasına rağmen; Dinamik nüfusu, kalifiye insan gücü bilgi ve deneyim kapasitesi, alt ve üst yapı imkanları ile ülkemizde
de bu bilinç oluşmaktadır. Temel amaç; rekabetçi üstünlüğe sahip, bağımsız bir ülke olmak” şeklinde konuştu…

49 Teknopark faaliyette, 14’ü çalışmalarını sürdürüyor
Türkiye’de kurulan ve faaliyette olan teknoparklardan da söz eden Kandemir,“2015 yılı itibariyle toplam 63 adet Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bakanlar
kurulu kararıyla kabul edilmiştir. Bu Bölgelerden 49 tanesi şu an için faaliyette, 14 tanesi alt yapı çalışmaları sürdürerek gelişme aşamasındadır.
İlk kurulan Teknoparklar ODTÜ-TEKNOKENT (2000 yılı) ve MARMARA
TEKNOPARK-TÜBİTAK (2000 yılı), yılında kurulmuştur” dedi.
Protokolün 20 paydaşı var
Kuruluş çalışmaları ve başlangıçtan söz eden Kandemir ilk çalışmanın Mayıs 2013 yılında başladığını kaydetti. Kandemir, “Afyon-Uşak-Kütahya
Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi kuruluş süreci başlama, kurucu heyet protokolü ve imza töreni Uşak İlinde 30.08.2013, Afyonkarahisar İlinde
13.11.2013 tarihinde imzalandı. Protokolün paydaşları; aşağıda açık adı, soyadı, unvanları ve imzaları bulunan kurum temsilcileri ve/veya kurumların
belirlediği tüzel kişilerden oluşmaktadır” diye konuştu.

AFYONKARAHİSAR                                                  UŞAK
1. Afyonkarahisar Valiliği                                          1. Uşak Valiliği
2. Afyonkarahisar Belediyesi                                   2. Uşak Belediyesi
3. Afyonkarahisar Tic. ve San. Od.                         3. Uşak Tic. ve San. Odası
4. Afyonkarahisar Ticaret Borsası                         4. Uşak Ticaret Borsası
5. Afyonkarahisar Organize San. Böl.                    5. Uşak Organize San. Böl.
6. Afyonkarahisar TÜMSİAD Şubesi                     6. Uşak TÜMSİAD Şubesi
7. Afyonkarahisar AFSİAD Şubesi                          7. USİAD
8. Hür Sanayici İş Adamları Der.                           8. Uşak Deri Sanayic. Der.
9. Afyon Boğaz Mermerciler Der.                           9. Deri KarmaOrg. San. Böl.
10. Afyon Kocatepe Üniversitesi                             10.Uşak Üniversitesi
Afyon’da 157 bin 714 m2 alan ayrıldı
Kandemir, “Afyon-Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin kuruluşu ilişkin 2015/8284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 19/12/2015 tarihli ve 29567 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ana sözleşme onay: T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü
tarafından 09/02/2016 da onaylanmıştır. Onayın ardından Afyon Uşak ilerinde 3 bölge Teknopark olarak ilan edildi. Afyon Kampus Teknopark
4.613 m2, Afyon Ana Alan Teknopark 153.101 m2, Uşak Kampus Teknopark 20.510 m2’dir” ifadelerini kullandı.
Her türlü vergiden muaf tutulacaklar

Teknopark içinde yer alan firmaların avantajlarını da anlatan Kandemir şöyle konuştu: “Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin
münhasıran bu bölgedeki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2023 tarihine kadar Gelir ve Kurumlar vergisinden muaf tutulmaktadır.
Bu süre içerisinde teknoparkda yer alan girişimci ve firmaların; bu bölgelerde ürettikleri sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetler Katma Değer Vergisi’nden müstesnadır.
Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden muaf tutulmaktadır. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde istihdam edilen personelin sigorta primi işveren hissesinin % 50’si devlet tarafından ödenmektedir. Bölgede yer alan firmalar Avrupa Birliği , TÜBİTAK, KOSGEB ve Dünya Bankası gibi kuruluşlardan fon isteme avantajlarından yararlanabilir. Örnek 1: Yazılım Faaliyetinde bulunan bir firma, Teknopark içinde geliştirdiği bir banka yazılımının lisans satışı, kiralama, yazılımın disk-CD veya elektronik ortamda pazarlamasından elde ettiği kazanç gelir ve kurumlar  vergisinden muaftır.”

İstihdam da maaş avantajı
İkinci bir örnek daha veren Kandemir, “Teknoparkda çalışan bir araştırıcı net 3.000 TL’ye çalışıyorsa bu net ücretten tüm vergiler muaftır yani brüt=net maaş anlamına gelmektedir. Bu nedenle
söz konusu maaşı vergilere göre brüte tamamlamaya gerek yoktur. Kişinin SGK priminin % 50’si devlet tarafından karşılanmaktadır. Teknoparkda Mermer makineleri üretimi ilgili
faaliyet gösteren bir firma Mermer İşleme-Kesme makinesi için kontrol yazılımı geliştirdiyse bu yazılımın lisans, patent gibi gayrimaddi haklara isabet eden kısmı KDV‘den istisnadır.
Diğer taraftan söz konusu yazılımın geliştirilmesinde çalışan AR-GE personelinin SGK priminin yarısı devlet tarafından ödenir. Yazılımın satışından kazanılan gelir kurumlar vergisinden
muaftır” diye konuştu.

Tek şart, AR-GE faaliyeti

Teknoparklarda yer almanın olmazsa olmaz şartının; AR-GE faaliyeti yürütmek olduğunu anlatan Kandemir sözlerine şöyle
devam etti: “Bu noktada AR-GE kapsamına giren ve girmeyen faaliyetlerin belirlenmesi gerekmektedir. Bilimsel ve teknolojik alanlardaki belirsizlikleri gidermek ve bunları aydınlatmak amacıyla,
bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni teknik bilgilerin elde edilmesi. Yeni üretim yöntem, süreç ve işlemlerinin araştırılması veya geliştirilmesi. Yeni ürünler, madde ve
malzemeler, araçlar, gereçler, işlemler, sistemler geliştirilmesine yönelik olarak yeni yöntemler geliştirilmesi veya yeni teknikler üretilmesi. Bir ürünün maliyetini düşürücü, kalite,
standart veya performansını yükseltici yeni tekniklerin/teknolojilerin araştırılması. Yeni ve özgün tasarıma dayanan yazılım faaliyetleri.”
Örnek projeleri anlattı
Örnek AR-GE ve inovasyon projelerinden de söz eden Kandemir, “Atkı ve çözgü yönünden çok yüksek mukavemetli pamuklu kumaş üretimi (sektör: Tekstil) Görme engellilerinin web
dolaşım yapabilmelerini sağlayan dünyanın ilk Türkçe konuşan yazılımı (sektör: Yazılım) Doğaltaşların daha az fire ile işlenmesini sağlayan mermer makine üretimi (Makine) Kanda pıhtılaşmayı
önleyen biyobenzer Enoxaparin sodyum etken maddesinin üretimi (sektör: İlaç) Dünyadaki çoğu LCD televizyon ekranın ‘pixellence’larını artırarak daha kaliteli görüntü sağlayan çipler (sektör: Elektronik eşya) Çikolata kaplamalı çubuk kraker hattı geliştirme projesi (sektör: Gıda)” dedi.
Kandemir kapsam dışında kalan faaliyetleri de aktardı. Kandemir, “Pazar araştırması yada satış promosyonu, kalite kontrol, sosyal bilimlerdeki araştırmalar, petrol, doğalgaz, maden rezervleri arama ve sondaj faaliyetleri, icat edilmiş yada mevcut geliştirilmiş süreçlerin kullanımı, biçimsel değişiklikler (şekil-renk, dekorasyon vb. gibi estetik ve görsel değişiklikler), bilimsel
ve teknolojik yenilik doğurmayan rutin faaliyetler (rutin veri toplama, rutin analizler için kullanılan program, yazılım vs, üretilen prototiplerin rutin ayarlamaları), ilk kuruluş aşamasında
kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırma giderleri, proje sonucunda geliştirilen ürüne ilişkin fikri mülkiyet haklarının korunmasına
yönelik çalışmalar, numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri. AR-GE faaliyetinin sınırı ise AR-GE faaliyeti,
esas itibariyle denemelerin son bulduğu, ilk üretimin yapıldığı aşamada sona erer. Ar-GE projesi neticesinde elde edilen ürünün pazarlanabilir aşamaya geldiği andan itibaren AR-GE projesi
bitmiş sayılır. Bu tarihten sonra yapılan harcamalar AR-GE harcaması kapsamında değerlendirilmez. Tamamlanan bir proje sonucunda elde edilen ürünün geliştirilmesi amacıyla yapılacak
çalışmalar, yeni AR-GE projesi olarak değerlendirilir. Nihai ürünün oluşturulması aşamasında elde edilen ürünlerin kullanılabilirliğini ölçmek ve gerektiğinde değişiklik yapılmak
üzere işletme içinde veya dışında test edilmesi amacıyla yapılanharcamalar AR-GE faaliyeti kapsamındadır” dedi.

Kuruluş amacı bölgede teknoloji araştırması yapmak

Afyon-Uşak Teknoloji Geliştirme Bölgesinin kuruluş amacındanda söz ederek şöyle konuştu: “Üniversite ile Sanayi işbirliği sağlanarak, Türkiye’de ve TR-33 Bölgesinde Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Aktivitelerinin Merkezi olma niyeti ile; Türkiye ve TR-33 Bölgesindeki ileri teknoloji araştırmaları ve çalışmalarına destek vermek, ilerletmek, teknoloji yoğun üretimi ve girişimciliği
destekleyerek, yeni şirketlerin doğmasına katkıda bulunmak, mevcut şirketlerin sayılarını artırmak, İleri Teknolojiyi kullanan şirketlere üniversite içerisinde araştırma ortamı sağlamak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkanı oluşturmak, AR-GE ve Yazılım yeteneği ve geleneğine sahip ulusal/uluslararası firmaların bölgede yer almaları için gerekli teknolojik altyapıyı sağlamak, üniversitenin Merkez Araştırma Laboratuarı, Kütüphane, Bilgisayar alt Yapısı vb. gibi birçok özel olanakları Teknopark’ın hizmetine sunması, dolayısı ile şirketlerin bu olanaklardan faydalanması, danışmanlık hizmetleri verilmesi,teknik hizmetlerin şirketlere verilmesidir. Öncelikli konular, yazılım, endüstriyel otomasyon, mekatronik, telekomünikasyon, mobil cihaz yazılımı ve geliştirilmesi, akıllı ev ve ofis cihazları, otomotiv, organik tarım, tarımsal biyoteknoloji, tarım ve tarım makinaları, savunma sanayii, enerji, temiz enerji, kobi’lerde bilişim teknolojilerinin etkin kullanımı, medikal teknoloji, biyoteknoloji, elektronik.”

Firmaların yapması gerekenler

İleri malzemelerin, iletişim, kimya, çevre teknolojileri, polimerler ve nanoteknoloji olduğunu anlatan Kandemir son olarak sözlerini firmaların faaliyete başlaması için yapması gerekenleri anlatarak tamamladı: “Teknokente kabul edilmiş firmaların 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında faaliyet gösterebilmeleri için kendilerine tahsis edilen ofis alanlarına taşındıktan itibaren 10 gün içinde SGK işyeri sicil kaydının, bölge çalışma sicil kaydını, yoklama fişini, sağlanan muafiyetlerden yararlanan personelin bilgilerini (özgeçmişlerini, görev tanımlarını, işe başlama tarihlerini, SGK işe giriş bildirgelerini ve (varsa) 4691 sayılı kanun kapsamında muafiyetlerden toplam yararlanma süresini) ve bu kanundan yararlanmayan diğer personellerinin bilgilerini Teknokent A.Ş.’ye teslim etmeleri gerekmektedir.” Toplantı, Kandemir’etablo hediye edilmesinin ardından karşılıklı soru cevapşeklinde devam etti. >>Oktay Yüksel